Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Vabadusraadio võib Venemaalt lahkuda

Autor: Toomas Kaas.

«Meie inimesed on ausad ja lahked, korraldavad oma tööd õigesti, kuid need, kes neile palka maksavad, juhinduvad reeglina muudest eesmärkidest, mitte Venemaa tugevdamiseks, vaid selle piiramiseks, see on kogu probleemi tuum,» sõnas Venemaa president Vladimir Putin. Miljard rubla aastas — see on summa, mis naaberriigi hinnangul kulutatakse meediaressursside välisrahastamiseks, mis kujundab suures osas Venemaa-vastast avalikku meeleolu vene keeles Vene Föderatsiooni territooriumil.

Vene Föderatsiooni Riigiduuma valmistub vastu võtma seaduseelnõu võimaluse kohta tunnustada füüsilisi isikuid, sealhulgas sadu ajakirjanikke ja blogijaid, välismõjude agendidena. Alates 2012. aastast on Venemaa seaduste kohaselt välisagentide staatus kohustuslik välise finantseerimisega mittetulundusühingutele, sealhulgas Venemaal esindatud massimeediale. Eeldatavasti saavad 2021. aasta jaanuaris sellise «märgise» erinevate Lääne meediaprojektide ja -struktuuride töötajad. Sealhulgas Ameerika suurim korporatsioon Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL (Raadio Vaba Euroopa/Vabadusraadio), mis toodab ja retransleerib meediasisu Venemaal.

Selle Ameerika välisteabe poliitika struktuuri venekeelse toimetuse kontor, mille ringhääling toimub 27 keeles Euroopas ja Aasias, asub Prahas. Vene teenistuse RFE/RL direktor — Andrei Šarõi, Vene teenistuse Moskva büroo peatoimetaja — Jevgenija Nazarets. Seda ringhäälinguorganisatsiooni rahastab USA Kongress U.S. hoolekandestruktuuri kaudu Agency for Global Media on USA valitsusagentuur. AGMi juhatajate hulgas on USA riigisekretär ning kaheksa liiget, kelle nimetab USA president ja kelle kinnitab Senat. RFE/RLi rahastamine on avatud allikatest andmete kohaselt 2020. aastal 87 miljonit dollarit. Ameerika piiratud vastutusega ettevõtte Raadio Vaba Euroopa/Vabadusraadio (LLC RFE/RL) on registreeritud Venemaa föderaalse maksuteenistuse rajoonidevahelises inspektsioonis nr 46 Moskvas 24. jaanuaril 2020 juriidiliste isikute ühendatud riiklikus registris ja sellel on välisagendi staatus. Objektiivselt öeldes on see avatud Venemaa-vastane propagandaressurss, mis lubab endale mitte konstruktiivset kriitikat ja korruptsioonivastast võitlust, vaid on ksenofoobiale lähedane. 

Mida ootab ees Venemaa RFE/RLi koosseisulisi ja koosseisuvälisi autoreid? Siberi laagritesse neid kinni ei panda, rahustame teid. Sõnavabadus on Venemaal ja kogu maailmas demokraatia kõrgeim väärtus, diskursuste piiramine on tänapäeva ühiskonnas vastuvõetamatu. Kuid Venemaa Vabadusraadio teenistust ja sellega seotud struktuure süüdistati sageli resonantsi tekitava teabe levitamises, tahtlikus desinformatsioonis ning Venemaa poliitika ja majanduse sündmuste ja nähtuste konteksti moonutamises.

Selle aasta juulis koostati Venemaal koroonaviirusega seotud võltsuudiste asja protokolli: Ameerika korporatsiooni korrespondent Moskvas Tatjana Voltskaja valetas, et «arstid peavad teiste patsientide elude päästmiseks tegelema lootusetute patsientide kunstliku kopsuventilatsiooni aparaatidest lahti ühendamise küsimusega». Augustis trahvis Moskva rahukohus Raadio Vabadust haldusseadustiku lg 9, § 13.15 alusel (Meediavabaduse kuritarvitamine). See pole pretsedent. Paraku on Ameerika korporatsiooni sisuhaldurid Praha kontoris Washingtoni ilmsete geopoliitiliste prioriteetide tõttu sunnitud ohverdama objektiivset ajakirjandust. Seda tunnistatakse riskiks Venemaa riiklikule julgeolekule. Samamoodi poleks Tallinnas ja Brüsselis aru saanud välismaiseid infokampaaniaid demokraatia arengu vastu Eestis ja Euroopa Liidus.

Selles loos on oluline mittetulundusühingute ja kasusaajate avatud rahastamise küsimus. Kogukäive on miljard rubla aastas, samas Venemaa rubla on nüüdseks tugevnenud — tohutu kiusatus Venemaa liberaalsetele ja radikaalsetele ajakirjanikele ja blogijatele. See hiiglaslik infovõrk Venemaal on Nõukogude Liidu ajast aastakümneid üles ehitatud.

Välisagentide märkimine Venemaa julgeoleku arengu korral on ennetav lahendus, ajakirjanikke GULAGi ei saadeta. Kuid see on järjekordne hoiatus RFE/RLi Venemaa teenistuse peakontorile Prahas, et venevastaste narratiivide avatud deklaratsioon ei ole hea ajakirjandusstiil. Tegelikult iga süvavõltsing, Venemaa-vastase resonantsi tekitava teabe levitamine ja ilmne propaganda on informatiivse ekstremismi nähtused. Olgu, kutid, saate Washingtonist raha ja see on lahe. Aga kuidas on sõnavabadus sellega seotud?

Поделиться

Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий