This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset
Новости, факты, комментарии...
26.10.2011 12:50:21 Õpetajate töötasu: Avalik pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse (2)
Печать  
Послать другу  
Комментарии  


Avalik pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole
Õpetajate töötasu

Meie, Eesti Haridustöötajate Liidu poolt 25.oktoobril 2011.a  Tallinnas, Toompeal korraldatud üleriigilisest õpetajate miitingust osavõtjad, kus osales lisaks õpetajatele nende toetajad, pöördume Teie poole nõudmisega tõsta õpetajate töötasu alammäärasid alates 1. jaanuarist 2012.a vähemalt 20% ning näha selleks ette 2012. aasta riigieelarves vajalikud summad.

Enne käesoleval aastal toimunud Riigikogu valimisi toetasid kõik erakonnad õpetajate töötasu tõstmist, kuid nii Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis kui Riigikogule esitatud 2012. aasta riigieelarve eelnõus on sellest loobutud. Sellest järeldub, et tegemist on järjekordselt õpetajate petmisega, kuna lubatut, nagu mitmel puhul varemgi, ei kavatsetudki täita.

Lubamatu on olukord, kus Eesti õpilaste teadmised on maailmatasemel, aga õpetajate töötasu on Euroopas üks madalamaid. Täiskohaga töötavate õpetajate palga suurus ei võimalda saada isegi 1.0 koefitsiendiga pensionimäära. Ilma õpetaja tööd väärtustamata ei saa loota ka Eesti riigi ja hariduse edasist edukat arengut. Taunime peaminister Andrus Ansipi vastuseisu õpetajate palgatõusuks 1. jaanuarist 2012.aastal, mida ta väljendas esinedes 24.oktoobril Riigikogus ning tema põhjendamatult antud negatiivset üldhinnangut õpetamise tasemele gümnaasiumiastmes.

Palgatõusu ja töö suuremat väärtustamist vajavad ka koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide õpetajad, ringijuhid, psühholoogid jt õppe- ja kasvatusala töötajad, selleks tuleks suurendada kohalikele omavalitsustele riigieelarvest eraldatavaid summasid.

Ootame Riigikogu liikmetelt riigieelarve menetlemisel palgatõusuks vajalike rahaliste vahendite eraldamist ja selleks toetust ka Vabariigi Valitsuselt. Kui Riigikogus ei leita võimalusi töötasu tõstmise küsimuste lahendamiseks, siis jätkame oma võitlust, kasutades selleks kõiki seaduses ettenähtud vahendeid sh streike.

Miitingust osavõtjate nimel

Sven Rondik - EHL juhatuse esimees.

25.oktoobril 2011.a.Поделитесь своим мнением


Зарегистрироваться или войти. Войти через


 
a

Evrokatalog.eu - Поиск работы за рубежом, всё о трудоустройстве и работе в Европе по-русски
Сайте о Куремяэ и его окрестностях

Участник конкурса сайтов Русское зарубежье-2013

 
Фонд «ОКА» (Очень Качественные Акции) – российская неправительственная организация
Международный русскоязычный информационно-аналитический портал «NewsBalt»
туристическое бюро
Сайт российских соотвечествеников, проживающих в Казахстане!!!
Человеку, впервые вступившему на палубу такого огромного судна, как «Крузенштерн», трудно представить, как можно им управлять.
Арсенал - крупнейший интернет-военторг
Учебно-развивающий центр «JÄRELEAITAJA» - некоммерческое образовательное лицензированное учреждение
Новая музыкальная радиостанция «Лазурная волна» - проект «Франко-русской ассоциации» - специально для русскоговорящих людей проживающих за пределами России.

ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ
Фонд Русский мир