Klubis Impressum esineb tuntud vene majandusanalüütik ja politoloog Mihhail DeljaginRahvusvaheline meediaklubi Impressum ruttab Eesti avalikkust rõõmustama. Juuli algul tuleb Tallinna tuntud vene majandusanalüütik, politoloog ja publitsist Mihhail Deljagin

Viimastel aastatel on ürituste külastajad korduvalt klubi poole pöördunud palvega kutsuda ta avalikule kohtumisele. Alles nüüd, näpistades oma tihedast töögraafikust paar päeva, nõustus ta Eestit külastama.

Meenutame, et Mihhail Deljagin on klubis Impressum juba esinenud. See oli viis aastat tagasi, kui ta koos Rootsi finantsisti Bo Kragh ja Saksa analüütiku Gregor von Kurselliga osales avalikus diskussioonis, mis oli pühendatud ülemaailmsetele probleemidele globaalse kriisi ajal. Nagu teada, pole kriis selle aja jooksul lõppenud. Küll aga on see andnud nii professionaalsetele vaatlejatele kui ka meile teiega võimaluse paremini mõista, millised on täna selle sisemised hoovad. Kes on need, kes tegelikult määravad globaalses mastaabis tänase maailma majanduslikud ja poliitilised prioriteedid? Kelle jaoks tähendab kriis vaesust, kes aga teab hästi edu kriteeriume ja üksnes suurendab raskel ajal oma rikkust?

Nimelt neil teemadel kavatseb Mihhail Deljagin rääkida ja isegi vaielda võimalike oponentidega klubis Impressum. Avaliku kohtumise teema on „Globaalne kriis – põhjused, seaduspärasused, tagajärjed“.

Klubi Impressum külaline on viimased kümme aastat Moskvas juhtinud globaliseerumisprobleemide instituuti. Ta lõpetas kiitusega MRÜ majandusteaduskonna (1992). Ta on majandusteaduste doktor, Venemaa loodusteaduste akadeemia tegevliige, Hiina Jilini ülikooli auprofessor, Moskva rahvusvaheliste suhete instituudi professor (2003). Deljagin on kirjutanud ligi tuhat artiklit, mis on ilmunud Venemaal, USAs, Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Hiinas, Indias jt riikides. Ta on ajakirja Svobodnaja Mõsl peatoimetaja. Peale selle on klubi külaline suurepärane polemiseerija, keda pidevalt kutsutakse osalema mitmesugustele konverentsidele ning televisiooni poliitika- ja majandussaadetesse. Raadiojaamas Komsomolskaja Pravda on isegi temanimeline saade „Deljagini tund“, mis on raadiokuulajate seas väga populaarne.

Avalik kohtumine Mihhail Deljaginiga toimub Tallinnas 3. juulil kell 18 hotelli Meriton Grand Conference & SPA konverentsisaalis. Üritusele on oodatud ajakirjanikud, majandusteadlased, äri- ja finantsmaailma esindajad, üliõpilased, kõrgkoolide õppejõud, ühiskonnaelu tegelased.

Üritus on tasuta. Osaleda soovijatel tuleb end kindlasti eelnevalt registreerida e-posti aadressil info@impressum-club.eu.